Ideologia

Oprogramowanie do produkcji okienKey

Profesjonalne oprogramowanie do produkcji okien jest solidną platformą IT dla każdego producenta okien, z tego względu, iż przejmuje ono kierowanie wszystkimi głównymi procesami biurowymi i kanałami przepływu informacji. Oprogramowanie do produkcji okien tworzy podstawę systemu informatycznego każdego producenta okien. Przede wszystkim, profesjonalne oprogramowanie do produkcji okien uwzględnia złożoność procesu produkcyjnego Klienta od strony projektu i konstrukcji poszczególnych elementów okna. Zintegrowana baza danych Klienta i dostawców, jak również bardzo wygodne i intuicyjne opcje wyszukiwania i filtrowania pozwalają na szybką realizacje zamówień w oddziale głównym, przedsiębiorstwach zależnych i u dealerów. Profesjonalne oprogramowanie do produkcji okien wspiera wykorzystanie dostępnych na rynku materiałów i narzędzi np. wszystkich dostępnych profili i okuć, wypełnień i dodatków. Oprócz tych głównych funkcji, nowoczesne oprogramowanie do produkcji okien składa się z licznych interfejsów nie tylko do systemu ERP i systemów PPS, ale też do zewnętrznych aplikacji, takich jak oprogramowanie do produkcji szkła izolacyjnego używanego w (oprogramowania branżowe do produkcji szkła izolacyjnego). Ponadto dane z produkcji mogą być automatycznie przekazywane do aplikacji ksiegowo-finansowaych i statystycznych. Poddawane ciągłym testom i optymalizacji podczas wdrożeń, nasze oprogramowanie do produkcji okien umożliwia producentom efektywną pracę przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na system produkcyjny. Większość dużych producentów okien potrzebuje oprogramowania, które umożliwia zdalną kontrolę wszystkich automatycznych procesów produkcyjnych. Zdalna kontrola takich urządzeń jak piły dwugłowicowe, linie zgrzewce i czyszczące, piły do listew przyszybowych, centrum obróbcze CNC, centra montażu okuć itp., podnosi wydajność produkcji i umożliwia redukcję błędów związanych z czynnikiem ludzkim. Oczywistą i podstawową korzyścią z automatyzacji kontroli urządzeń jest drastyczne obniżenie kosztów produkcji. Nowoczesne oprogramowanie do automatyzacji produkcji okien nie tylko dostarcza właściwy rytm pracy automatycznych linii produkcyjnych, ale też za pomocą właściwych modułów oprogramowania optymalizuje pracę przy stanowiskach pracy ręcznej. W nowoczesnym przedsiębiorstwie produkującym okna, informacje dotyczące produkcji są przekazywane elektronicznie i w czasie rzeczywistym do przemysłowych komputerów pracujących na stanowiskach pracy ręcznej, wyposażonych zwyczajowo w czytniki kodów paskowych. Taki system prowadzi do minimalizacji błędów i czasu niezbędnego do wykrycia braków. 


PPC
WarehouseWszyscy więksi producenci okien polegają dzisiaj na profesjonalnych platformach ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). ERP stanowi podstawę planowania i zarządzania wszystkimi procesami w przedsiębiorstwie. System ten wspiera bezpieczne i spójne podejście do planowania i optymalizuje łańcuch wartości dodanej, od zaopatrzenia po dostawę. Ważnym składnikiem systemu ERP jest moduł Planowania i Sterowania Produkcją (PPC). Wdrożenie posiadającego dużą moc systemu PPC prowadzi do wprowadzenia korzystnych procedur planowania i optymalizacji produkcji, umożliwiając osiągnięcie najlepszych możliwych wyników w odniesieniu do posiadanych zasobów i zdolności wytwórczych. Podstawą PPC jest optymalizacja zużycia zasobów w kontekście licznych celów, jak na przykład dotrzymanie terminu dostaw, redukcji przepustowości i efektywnego wykorzystania zasobów. Nasze systemy PPC są projektowane i wdrażane w taki sposób, aby plany długo i średniookresowe jak również krótkookresowa „nawigacja” mogły być realizowane z uwzględnieniem takich czynników jak: „zaplanowane”, „preferowane” i „obecne”. W ten sposób możliwe jest zagwarantowanie satysfakcji Klientów przy jednoczesnym spełnieniu specyficznych wymogów produkcyjnych producentów okien.


CAM / CIMMachine
Sterowanie maszynami to tylko jeden z aspektów nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji. Użytkownik potrzebuje dostępu do określonych, gotowych do użycia narzędzi, CAM, które są dostosowane go wymogów jego procesów produkcyjnych, tak, aby mógł optymalnie przygotować i zarządzać swoimi procesami produkcyjnymi. Aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną, każdy producent okien musi rozwinąć umiejętność szybkiego zaspokajania potrzeb Klientów i utrzymania niskich kosztów. Z pakietem oprogramowania dla określonych typów maszyn, wszystkie te wymagania mogą zostać zaspokojone przy użyciu zintegrowanego rozwiązania, które poza produkcją wspiera także inne procesy w przedsiębiorstwie: od produkcji do dystrybucji i od zarządzania zamówieniami poprzez pełną integrację z magazynem i transportem. Wszystkie zautomatyzowane rozwiązania, które zostały przez nas stworzone spełniają normy MES. Dzięki temu możemy zagwarantować kompatybilność ze wszystkimi istniejącymi systemami, od modułów CAD do sterowanych numerycznie centrów obróbczych CNC wszystkich znanych producentów maszyn.


PDC/MDC
ControlRosnąca presja na redukcję kosztów i nasilająca się konkurencja coraz częściej zmuszają producentów do optymalizacji ich organizacji. Coraz bardziej przedsiębiorcy uświadamiają sobie, że przejrzyste procesy produkcyjne są warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu. Z pomocą systemów PDC/MDC, marnowane lub brakujące zasoby mogą być identyfikowane na bieżąco, co umożliwia naszym Klientom na szybką i efektywną reakcję. Systemy PDC (gromadzenie danych o produkcji) zapisują dane dotyczące produkcji i udostępniają je do dalszych operacji. Najważniejszymi narzędziami służącymi do analizy i przetwarzania danych są min. moduł powiadamiania o błędach w produkcji z analizą statyczną, moduły informujące o statusie produkcji, stanie dostawy i wysyłki a także moduł powiadamiania o wadliwych jednostkach produkcyjnych. Rozszerzeniem PDC jest system MDC (gromadzenie danych z maszyny) pozwalający na monitorowanie pracy maszyn w celu pozyskania informacji, kiedy maszyna pracuje a kiedy jest bezczynna. Jako że decyzje dotyczące inwestycji w nowe maszyny i systemy produkcyjne podejmowane są w oparciu o rzeczywiste czasy pracy, system MDC pomaga na racjonalne podejmowanie decyzji. Nowoczesne systemy MDC automatycznie monitorują poszczególne etapy procesu produkcyjnego i czasy przestoju maszyn i zapisują stan każdej maszyny. Dzięki tej informacji, mogą być przeprowadzane analizy wszelkich interferencji i czasu przestoju, by ograniczyć stopień niewykorzystania maszyn. Systemy MDC mogą dokładnie określić stopień wydajności maszyn w każdym dowolnym momencie czasu.


Oprogramowanie do zarządzania czasemTime
Zadaniem oprogramowania do zarządzania czasem jest dostrzec, przeanalizować i jeśli to konieczne, uchwycić zgromadzone czasy produkcyjne. Tym samym, głównym celem tego oprogramowania jest monitorowanie i optymalizowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do zarządzania czasem monitoruje aktualne czasy produkcyjne i automatycznie porównuje je z tymi zdefiniowanymi w systemie. System zapisuje też czasy logowania i wylosowywania się każdego pracownika, które są automatycznie przekazywane do systemów płacowych. Zróżnicowane możliwości analizy systemu do zarządzania czasem pozwalają oszacować w czasie rzeczywistym obiekty kosztowe, czas pracy pracowników i projekty.