Wdrożenie systemu

Wdrożenie profesjonalnego oprogramowania

Keyboard

Poza instalacją oraz edycją podstawowych danych, podczas wdrożenia oprogramowania do produkcji okien następuje także jego integracja z pozostałymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, takimi jak platforma ERP, oprogramowanie księgowe, systemy zarządzania sprzedażą czy oprogramowanie do produkcji szyb izolacyjnych.

Po szczegółowej analizie i wstępnych pracach przygotowawczych, odpowiednie moduły oprogramowania do produkcji okien zostają zainstalowane, skonfigurowane i sprawdzone pod względem ich funkcjonalności.

Zadania wdrożeniowe obejmują:

  • Profesjonalną instalację poszczególnych modułów oprogramowania
  • Dostosowanie podstawowych danych dostawców materiałów i podzespołów do indywidualnych potrzeb Klienta i jego wymagań
  • Dostosowanie standardowych nośników informacji do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta
  • Dostosowanie standardowej oferty elementów okiennych do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta
  • Konfiguracja interfejsów do komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami (np. ERP)
  • Podłączenie stanowisk roboczych do sieci LAN
  • Kontrola instalacji
  • Oddanie do dyspozycji Klienta działającego środowiska użytkowego